Folkuniversitetet

Utbildningen är sökbar via Folkuniversitetet i Stockholm.

En bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva webbplatser. Du får även grundläggande kunskaper om HTML och CSS samt programspråken JavaScript och PHP. Teori och praktiska övningar varvas i utbildningen.

Kursledare: Mahmud Al Hakim
https://www.linkedin.com/in/mahmud-al-hakim/

Kurslitteratur 

1. Presentationer (PDF och PowerPoint) finns att ladda ner här (inloggning krävs).

2. https://www.w3schools.com

 

2021-02-07 – Lektion 1 – HTML

 • Introduktion till HTML
 • Arbeta med en texteditor: VS Code
  https://code.visualstudio.com/
 • HTML Grundstruktur
 • HTML Kommentarer
 • Taggar (Element)
 • Entiteter och symboler
 • Attribut
 • Länkar
  Interna och externa länkar
 • Listor
  Punktlistor och numrerade listor
 • Bilder 
  Bildformat på webben (PNG, JPG, GIF)
 • iframe, Google Maps
 • HTML Validering
  W3C Markup Validation Service 

 

 

2021-02-14 – Lektion 2 – CSS

 • Introduktion till CSS
 • CSS Regler och egenskaper
 • Extern CSS
 • Intern CSS
 • Inline CSS
 • Färger: RGB och HEX
 • Textformatering
 • Google Fonts
 • CSS Klasser
 • Formatera länkar
 • Arv och kaskaden

 

 

2021-02-21 – Lektion 3 – CSS – Responsiva Webbplatser med Bootstrap

 

 

2021-02-28 – Lektion 4 – PHP Grundläggande

 • Introduktion till Webbserverprogrammering
 • MAMP Free, installation och konfiguration
  https://www.mamp.info/en/downloads/
 • Apache Web Server och localhost
 • Introduktion till PHP
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Strängar
 • Arrayer: Indexerade och associativa

 

OBS! Ingen lektion vecka 9 (Sportlov)

2021-03-14 – Lektion 5 – PHP Fortsättning

 • Datum och tid
 • Arbeta med GET 
 • Selektioner
 • Iterationer
 • Formulär
 • Arbeta med POST

 

2021-03-21 – Lektion 6 – Databasdrivna webbplatser (del 1) 

 • Databashantering med MySQL/MariaDB
 • phpMyAdmin
 • Skapa databaser och tabeller
 • Exportera/importera databaser
 • Grundläggande SQL
 • CRUD med PHP och MySQL - Grundläggande
 • Projekt 1 – Telefonlista
 • Demo på resultatet finns här 
 • http://webacademy.se/webbutvecklare/telefon

 

2021-03-28 – Lektion 7 – Databasdrivna Webbplatser (del 2)  

 

Var god och lämna in en anonym mittterminutvärdering tack!  

 

OBS! Ingen lektion vecka 13 (Påsklov)

 

2021-04-11 – Lektion 8 – Responsiva och databasdrivna webbapplikationer – Projektarbete (planering) 

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 1: Planering
 • Syfte och mål
 • Projektplan och kravspecifikation
 • Grupp 1 - Leif,  Marie och Carl
 • Grupp 2 - Nathan, Michaela och Taner
 • Grupp 3 - Abdulkadir, Sören och Conny
 • Grupp 4 - Andreas,  Muhammed och Issa
 

Extra handledning

Fredag 2021-04-16 kl. 16:00-17.30 
 

2021-04-18 – Lektion 9  – JavaScript (del 1) – Projektarbete (utveckling 1/4)

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

 

Extra handledning

Fredag 2021-04-23 kl. 16:00-17.30  (INSTÄLLD)

 

2021-04-25 – Lektion 10 – JavaScript (del 2) – Projektarbete (utveckling 2/4)

 • Förmiddag
 • Objekt: Egenskaper och Metoder
 • DOM, document: getElementById, element: innerHTML
 • BOM, window: alert, prompt, confirm
 • Events 
 • Ett praktiskt exempel
  Arbeta med Lightbox 
  https://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

 

Extra handledning

Torsdag 2021-04-29 kl. 16:00-17.30 
(Fredag den 30/4 är Valborgsmässoafton) 

 

2021-05-02 – Lektion 11 – Wordpress (del 1) – Projektarbete (utveckling 3/4)

 • Förmiddag
 • Introduktion till CMS
 • Grunderna i WordPress
 • Online installation via OneClick/cPanel (Softaculous)
 • Skapa en Blogg
 • Arbeta med inlägg
 • Arbeta med widgetar
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

Rekommenderad läsning

Webbpublicering med WordPress 2019 https://wpmwp.se/

Ladda ner boken här!

Dagens länkar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inneh%C3%A5llshanteringssystem
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems
https://whatcms.org/Tech_Reports
https://w3techs.com/technologies/overview/content_management
https://sv.wordpress.com/ 
https://wordpress.org/
http://www.softaculous.com/docs/enduser/install-wordpress-using-softaculous/

Vid problem med installationen via cPanel (Softaculous)
1. Logga in i cPanel och gå till PHP Selector 
2. Välj PHP 7.4
3. Lägg till nd-mysqli
4. Om du har en tillfällig adress (IP-adress)
Gå till filhanteraren och leta efter filen wp-config.php 
Lägg till dessa rader i filen (efter rad 38)

define('WP_HOME','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');
define('WP_SITEURL','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');

 

Extra handledning

Fredag 2021-05-07 kl. 16:00-17:30

 

2021-05-09 – Lektion 12 – WordPress (del 2) – Projektarbete (utveckling 4/4)

 • Förmiddag
 • Lokal installation via MAMP
 • Arbeta med sidor och menyer
 • Anpassa WordPress
 • Arbeta med tillägg
 • Skapa kontaktformulär
 • WordPress teman

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.
 

2021-05-16 – Lektion 13 – Projektarbete – Handledning i små grupper

Handledning
OBS! Boka tid i förväg
Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

09:30-10:15 - Grupp 1 - Leif, Marie och Carl

10:15-11:15 - Grupp 5 - Nathan

11:15-11:30 - Paus

11:30-12:30 - Grupp 4 - Andreas, Muhammed och Issa

12:30-13:30 - Lunch

13:30-14:30 - Grupp 2 - Michaela och Taner

14:30-15:30 - Grupp 3 - Abdulkadir, Sören och Conny

OBS! Ingen lektion vecka 20 (Pingst)

 

2021-05-30 – Lektion 14 – Projektarbete – Redovisningar