Folkuniversitetet

Utbildningen är sökbar via Folkuniversitetet i Stockholm.

Diplomerad Webbutvecklare är en bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva och databasdrivna webbplatser.
Utbildningen ger även grundläggande kunskaper om olika programspråk såsom JavaScript och PHP.
Teori och praktik varvas i utbildningen, vilket är stimulerande och underlättar inlärningen.
 

Presentationer (PDF och PowerPoint) finns att ladda ner här (inloggning krävs)

 

Lektioner  (Öppna alla lektioner)

 • Introduktion till kursen
 • WWW, Historia, W3C
 • Webbläsare
 • Editorer, VS Code, Emmet
 • HTML (Grundläggande)
 • Grundstruktur
  DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, BODY
 • HTML Kommentarer
 • Taggar/Element
 • Blockelement
  H1-H6, P, HR, DIV, PRE
 • Inline-element: BR, SPAN
 • Textformatering, entiteter och symboler
 • Semantiska element
  HEADER, NAV, MAIN, SECTION, ARTICLE, ASIDE, ADDRESS, FOOTER
 • Attribut, globala attribut
  LANG, TITLE, HIDDEN, ID
 • Länkar: A-taggen
  Lokala/interna länkar
  Externa länkar, attributet target
  E-postlänkar
  Bokmärken
 • Listor
  Punktlistor, UL, LI
  Numrerade listor, OL
 • Bilder: IMG-taggen
  Bildformat (PNG, JPG, GIF)
  Bildlänkar
 • iframe, Google Maps
 • HTML Validering
  W3C Markup Validation Service 

 

 

 • Introduktion till CSS
 • CSS Regler och egenskaper
 • Externa CSS-filer: Link-taggen
 • Intern CSS: Style-taggen
 • Inline CSS: Attributet style
 • Färger: RGB och HEX
 • Textformatering
 • Google Fonts
 • CSS Selektorer
 • Klasser och ID-regler
 • Formatera länkar
 • Google Icons
 • Font Awesome

 

  

 

 

 • Introduktion till Webbserverprogrammering
 • MAMP: Portar, Document Root
 • Apache Webbserver, localhost
 • PHP.INI: display_errors
 • Webbhotell och Domännamn
 • Namnserver, DNS
 • FTP
 • cPanel: Filhanterare, Katalogsekretess
 • Introduktion till PHP
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Arrayer: Indexerade, Associativa och Multidimensionella
 • Arbeta med $_GET 
 • Include och require

 

 

 • Stränghantering
 • Datum och tid
 • Selektioner: If, else
 • Iterationer: for, while, foreach
 • Funktioner
 • Sessioner: Arbeta med $_SESSION
 • Arbeta med $_POST
 • Formulär

 

 

 

 

 • Databashantering med MySQL/MariaDB
 • phpMyAdmin
 • Skapa databaser och tabeller
 • Exportera/importera databaser
 • Skapa databaser online via cPanel
 • Grundläggande SQL
 • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Ladda ner projektplan och kravspecifikation. (PDF-fil)

 

 

 

Var god och lämna in en anonym mittterminutvärdering tack!  

 

 

 

 • Introduktion till JavaScript
 • Script-taggen
 • Externa JS-filer
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Nyckelord
 • Arrayer
 • Operatorer
 • Funktioner: Parametrar, Argument, Return-satsen
 • Selektioner: if-else
 • Iterationer: For-satsen, While-satsen
 • Objekt: Egenskaper och Metoder
 • DOM
 • document: getElementById
 • element: innerHTML
 • window: alert, prompt, confirm, location.href
 • console: log, error
 • Events

 

 

 • Förmiddag
 • JavaScript-Bibliotek
 • jQuery
 • Bootstrap JS
 • Popper.JS
 • Exempel och övningar
 • Popovers
 • Tooltips
 • Dropdowns
 • Alerts
 • Collapse
 • Responsiv navigering
 • Carousel
 • Modal
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 

 

 

 

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 

 

 • Förmiddag
 • Introduktion till CMS
 • Grunderna i WordPress
 • Online installation via OneClick/cPanel (Softaculous)
 • Lokal installation via MAMP
 • Skapa en Blogg
 • Anpassa WordPress
 • Widgetar
 • Arbeta med sidor och menyer
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 

Vid problem med installationen via cPanel
1. Gå till PHP Selector
2. Välj PHP 7.3
3. Lägg till nd-mysqli

Om du har en tillfällig adress (IP-adress)
Lägg till dessa rader i filen wp-config.php (efter rad 38)

define('WP_HOME','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/');
define('WP_SITEURL','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/');

Ladda ner boken "Webbpublicering med WordPress"

 

 • Förmiddag
 • Mer om widgetar
 • Arbeta med tillägg
 • Skapa kontaktformulär
 • Arbeta med teman

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 

OBS! Privat handledning. Boka tid i förväg (30 minuter per grupp)
Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

 • 09.00-09.30 – Joanna
 • 09.30-10-00 – Daniel
 • Paus
 • 10.15-10.45 – 
 • 10.45-11.15 – Anneli
 • Paus
 • 11.30-12.00 – Saroj
 • Lunch
 • 13.00-13.30 – 
 • 13.30-14.00 –  
 • Paus
 • 14.15-14.45 –  
 • 14.45-15.15 –  
 • Paus
 • 15.30-16.00 – Martin